Фигуре мисли - промене значења мисли, а не поједине речи

Од девет стилских фигура (колико их је у овој групи),

нас не занимају само две Smile

  • ЛИТОТА

  • ПЕРИФРАЗА