Словенска антитеза

Словенска антитеза је посебна врста апострофе. Ова стилска фигура мисли је честа у народној (усменој) поезији словенских народа. Има три дела:

  1. питање
  2. негативан одговор
  3. позитиван одговор

ПРИМЕР:

Шта се б’јели у гори зеленој?

Ал’ је снијег, ал’ су лабудови?

Да је снијег већ би окопнио,

лабудови већ би полетјели;

нит’ је снијег нит’ су лабудови,

него шатор аге Хасан-аге.

(Народна песма „Хасанагиница”)

ПРИМЕР:

Јали грми, јал’ се земља тресе?

Ја се бије море о мраморје?

Нити грми, нит’ се земља тресе,

ни се бије море о мраморје…

Већ пуцају на Задру топови,

шенлук чини ага Бећир-ага,

уватио Малог Радојицу…

(Народна песма „Мали Радојица”)

ПРИМЕР:

Ил’ си луда, ил’ одвише мудра…

Нит’ сам луда, нит’ одвише мудра

нит’ сам вила – да збијам облаке,

већ ђевојка – да гледам преда се.

(Народна песма „Српска дјевојка”)