Хипербола

Реч је настала од грчке речи hyperbolé што значи претеривање.

Ово је једна од стилских фигура која најјаче изражава емоције. Представља преувеличавање особина или интензитета радње. Често се користи у обичном, свакодневном говору. Обрати пажњу:

  • Има корак од седам миља.
  • Исплакао је море суза.

Реч је о веома живописној стилској фигури. У народној књижевности се често јављају претеривања у описивању и приказивању снаге и физичких могућности јунака:

Те и њега куцну шестоперцем,

седам се је пута преметнуо.

(Народна песма „Женидба Душанова”)

Народни певач је можда највише користио ову стилску фигуру у песмама о Марку Краљевићу. Обрати пажњу на један од примера:

По три копља у висину скаче,

По четири добра унапредак…

(Народна песма „Марко Краљевић и вила”)

Хипербола или преувеличавање је увек у функцији појачавања уметничког доживљаја који постаје лепши и пунији.

ПРИМЕР:

Дрзнеш ли даље?… Чућеш громове,

како тишину земље слободне

са грмљавином страшном кидају.

(„Отаџбина”, Ђура Јакшић)