Сарказам

Ова стилска фигура мисли је својеврсни наставак ироније, виши степен ироније. Када је иронија посебно заједљива и увредљива, прелази у сарказам. Циљ говорника и јесте да увреди, повреди и понизи другу особу. Реч је настала од грчке речи sarx што значи месо или у месо засећи.

Раније се у основној школи читао одломак из дела Ивана Мажуранића „Смрт Смаил-аге Ченгића”, а у њему се налазе прави примери ове стилске фигуре. Обрати пажњу:

Чекај, крсту, докле с неба

ноћ вечерас пане тиха,

печења ће мјеште хљеба!

Или, из истог дела:

Тер их турскијем даривао даром:

сваком момку остар колац даје,

коме колац, коме ли конопац,

коме бритку палу намјењује.