Градација

Назив потиче од латинске речи gradatio што значи пењање или степеновање, па није чудо да је ова стилска фигура мисли позната и под именом СТЕПЕНОВАЊЕ.

Ова стилска фигура представља низ слика поступно поређаних по јачини.

Слагање одређених речи по значењу од слабије ка јачој зове се КЛИМАКС, а слагање значења речи од јачег ка слабијем зове се АНТИКЛИМАКС.

Један од примера градације налази се у народној епској песми старијих времена „Женидба Душанова”:

figure 2

ПРИМЕР:

…момак нажње двадес’т и три снопа,

а девојка двадес’т и четири.

(Народна песма, „Наджњева се момак и девојка”)