Контраст (антитеза)

И ово је врста поређења, али се заснива на супротности. Реч је настала од латинских речи contra stare што значи стајати насупрот и од грчке речи antithesis што значи супротност. И ову стилску фигуру често користимо у свакодневним приликама. Обрати пажњу:

  • Воле се као пас и мачка.
  • Жути жутују, а црвени путују.

ПРИМЕР:

Ја босиљак сејем, мени пелен ниче.

(Народна песма)

ПРИМЕР:

Море, Марко, не ори друмова!

Море, Турци, не газ’те орања!

(Народна песма „Орање Краљевића Марка”)

ПРИМЕР:

Тврд је орах воћка чудновата -

не сломи га, ал’ зубе поломи!

(„Горски вијенац”, Петар Петровић Његош)