Поређење

Име ове стилске фигуре има везе са латинском речју comparatio, па није чудо да је некада синоним за ову стилску фигуру била реч КОМПАРАЦИЈА. Данас се компарација везује само за поређење придева.

Ова стилска фигура мисли означава поређење два или више предмета, бића или појава по сличности.

Обично има три дела, мада су могуће и другачије конструкције:

1. оно што се пореди

2. поредбени везник (КАО)

3. оно са чим се пореди

Уместо поредбеног везника могу стајати и речи ПОПУТ или НАЛИК, а деси се и појава глагола типа ЛИЧИТИ, НАЛИКОВАТИ и слично, тако да се поређење налази и у примерима типа:

Она је личила на најлепши мајски цвет.

ПРИМЕР:

Као златне токе крвљу покапане

Доле пада сунце, за гору, за гране.

(„Вече”, Војислав Илић)

ПРИМЕР:

Кад говори – ка да голуб гуче,

кад се смије – ка да бисер сије,

кад погледа – како соко сиви,

кад се шеће – као пауница.

(Народна песма „Женидба Милића барјактара”)

ЗАДАТАК ЗА ТЕБЕ Wink

Допуни следећа поређења:

 • Бесан као …
 • Блед као …
 • Брз као …
 • Велик као …
 • Веран као …
 • Вредан као …
 • Глув као …
 • Глуп као …
 • Добар као …
 • Здрав као …
 • Јак као …
 • Лењ као …
 • Леп као …
 • Луд као …
 • Лукав као …
 • Мали као …
 • Паметан као …
 • Пева као …
 • Пије као …
 • Псује као …
 • Пун као …
 • Пуши као …
 • Ружан као …
 • Сиромашан као …
 • Сладак као …
 • Слободан као …
 • Смешан као …
 • Смрди као …
 • Спор као …
 • Тврдоглав као …
 • Тежак као …
 • Ћути као …
 • Упоран као …
 • Чист као …