Метонимија

Реч потиче од грчке речи metonymia што значи замена имена. Као и метафора, и ова стилска фигура речи има пренесено значење, али веза међу појмовима није створена према њиховој сличности или супротности, већ према њиховој логичној зависности.

Обрати пажњу:

  • Живи од својих десет прстију.

Јасно је да живи од свог рада. Између ‘десет прстију’ и ‘од свог рада’ постоји логичка веза.

  • Појео је три тањира супе.

Јасно је да нико није јео тањире већ је њима исказана количина.

  • Читам Андрића.

Јасно је да су у питању његова дела.

ПРИМЕР из књижевности:

Кад устане кука и мотика…

(КУКА И МОТИКА = сељаци)

(Народна песма „Почетак буне против дахија”)

ПРИМЕР из књижевности:

Коме закон лежи у топузу,

трагови му смрде нечовјештвом.

(„Горски вијенац”, Петар Петровић Његош)