Метафора

Реч је настала од грчке речи metaphorá што значи преношење.

Ова фигура речи представља називање једног предмета, бића или појаве именом другог с којим има неку сличност. Предмет који се пореди се не помиње, већ само онај други предмет (са којим се пореди) и њиме се упућује на онај први предмет. Зато је метафора позната као скраћено поређење, а као и поређење, везује предмете по сличности.

ПРИМЕР:

На јави је душа моја богат сељак,

весељак…

(„Моја песма”, Милош Црњански)

ПРИМЕР:

Моја руко, зелена јабуко…

(Народна песма „Смрт мајке Југовића”)

ПРИМЕР:

Ој Стојане, јабуко од злата…

Снао Јело, неношено злато…

(Народна песма „Ропство Јанковић Стојана”)

ПРИМЕР:

Два цвијета у бостану расла…

(Народна песма „Љубавни растанак”)