Реторско питање

Ова стилска фигура конструкције или синтаксичка фигура представља казивање једне мисли у облику питања на које се не очекује одговор. Одговор се не очекује јер је већ јасан. Ствараоци користе ово стилско средство како би дочарали своја осећања, размишљања и ставове. Ова стилска фигура је позната и као беседничко питање. Упитна интонација се користи како би се појачао емоционални утисак.

ПРИМЕР:

О класје моје испод голих брда,

мој црни хљебе крвљу поштрапани,

ко ми те штеди, ко ли ми те брани

од гладних птица, моја муко тврда?

(„О класје моје”, Алекса Шантић)