Одлике глагола

__    __    __    __    __

Глаголи су несамосталне променљиве речи које означавају:

-       радњу – читати, пливати, ковати, певати, говорити, копати, свирати, плесати, зидати…

-       стањеталасати се, жуборити, венути, плакати, лежати, седети, стајати, спавати, жутети се…)

glagoli 1

-       збивање грмети, свитати, севати, тутњати, сијати, лепршати, трулити…

__    __    __    __    __

Промена глагола зове се КОНЈУГАЦИЈА.

__    __    __    __    __

Глаголи у личном глаголском облику у реченици имају службу предиката који се добијају на питање: Шта се ради у реченици?

__    __    __    __    __

ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ ГЛАГОЛА

  • значење глагола (радња, стање, збивање)
  • лица (прво, друго, треће)
  • број (једнина, множина)
  • род (мушки, женски, средњи)
  • потврдност и одричност
  • време и начин
  • нелични и лични глаголски облици (укупно 14)
  • глаголски вид
  • глаголски род

__    __    __    __    __

ЗАДАТАК Smile

Покушај да наведене глаголе разврсташ на оне који означавају радњу, стање или збивање:

 

РАДЊА

СТАЊЕ

ЗБИВАЊЕ

КОПАТИ

     

ГРМЕТИ

     

ЗНОЈИТИ СЕ

     

ПЕВАТИ

     

ПРЕСКАКАТИ

     

СТАРИТИ

     

НАОБЛАЧИТИ СЕ

     

ЖУТЕТИ

     

СЕВАТИ

     

__    __    __    __    __