Глаголски вид

ГЛАГОЛСКИ ВИД = глаголи према трајању радње

Обрати пажњу на глаголе у следећим реченицама:

Управо читам књигу. – ЧИТАТИ

Ја сам своју прочитала. – ПРОЧИТАТИ

Особина глагола којом се казује да ли су свршени (радња је завршена) или несвршени (радња траје) зове се ГЛАГОЛСКИ ВИД.

glagoli 2

СВРШЕНИ (перфективни) ГЛАГОЛИ означавају завршену радњу. Трајање је ограничено на један тренутак. Могу се поделити у четири групе:

  1. ПОЧЕТНО-СВРШЕНИ ГЛАГОЛИ - показују завршени почетак радње – поћи, заиграти…
  2. ЗАВРШНО-СВРШЕНИ ГЛАГОЛИ – показују свршетак радње – доћи, одиграти…
  3. ЦЕЛОВИТА ИЛИ ТРЕНУТНА РАДЊА – радња се цела извршила у једном тренутку – пасти, сести…
  4. НЕОДРЕЂЕНО-СВРШЕНИ ГЛАГОЛИ – означавају свршени тренутак радње и извесно дуже или краће вршење дате радње, стања или збивања – загристи, развикати се, заиграти се, полежати, поплакати…

НЕСВРШЕНИ (имперфективни) ГЛАГОЛИ означавају радњу која траје без прекида. Трајање радње није ограничено. Трајање је дуго, неодређено. Деле се у две групе:

  1. ТРАЈНИ (ДУРАТИВНИ) ГЛАГОЛИ – радња непрекидно траје – гледати, пливати, бранити…
  2. УЧЕСТАЛИ (ИТЕРАТИВНИ) ГЛАГОЛИ – подгрупа несвршених глагола, радња траје са прекидима, више пута се понављала – пијуцкати, посећивати, задиркивати…

ДВОВИДСКИ ГЛАГОЛИ – означавају и несвршену и свршену радњу. Да ли су једног или другог вида одређује се само у реченици или контексту. Такви су глаголи: ЧУТИ, ВИДЕТИ, РУЧАТИ, ВЕЧЕРАТИ, ТЕЛЕФОНИРАТИ, СТУДИРАТИ…

П  Р  И  М  Е  Р

Пишем домаћи. (несвршени)

Чим напишем домаћи, доћи ћу. (свршени)

При одређивању глаголског вида  треба користити глаголе у основном облику: ПЕВАТИ, ДОЋИ, ЈЕСТИ

Како одредити глаголима вид Smile?

Обрати пажњу!

ПРВИ НАЧИН

Почела сам да читам. (природно звучи – несвршени глагол)

Почела сам да прочитам. (неприродно звучи – свршени глагол)

ДРУГИ НАЧИН

читати сад – читати целог живота (природно звучи – несвршени глагол)

прочитати сад – прочитати целог живота (неприродно звучи – свршени глагол)

ТРЕЋИ НАЧИН

читати пет дана (природно звучи – несвршени глагол)

прочитати пет дана (неприродно звучи – свршени глагол)

НАПОМЕНА: Битно је одредити супротност глаголу према глаголском виду! То је једини начин да будемо сигурно којој врсти глагол припада према глаголском виду.

Обрати пажњу!

glagoli 3

ТЕЋИ – несвршени глагол

ДОТЕЋИ, НАТЕЋИ, ПРОТЕЋИ, ИСТЕЋИ, ПОТЕЋИ – свршени глаголи

ПРЕФИКСИ – до, на, про, ис (од из), по…

♥    ♥    ♥    ♥    ♥

ЗАДАЦИ Smile

1.     Разврстај према глаголском виду следеће глаголе, али води рачуна о подгрупама свршених и несвршених глагола Smile.

ЛЕТЕТИ

ПРОЦВЕТАТИ

ОЖИВЕТИ

ДЕЛИТИ

ЦРВЕНЕТИ СЕ

ПОЋИ

ОДЈЕКИВАТИ

НАПУНИТИ

ИСПУНИТИ

ДОЛИВАТИ

ШИРИТИ

ЧЕКАТИ

ПОПУЊАВАТИ

УТИШАТИ

СПУСТИТИ СЕ

ПОЛАЗИТИ

РЕЋИ

СКЛОПИТИ

ЗАЗВОНИТИ

МИСЛИТИ

2.    Следећим глаголима промени глаголски вид:

УЗЕТИ

УМИВАТИ СЕ

ПОЛИТИ

СМЕШИТИ СЕ

УВЕРИТИ СЕ

ИЗЈЕДНАЧИТИ

ИЗГРАЂИВАТИ

ПОМАГАТИ

♥    ♥    ♥    ♥    ♥