Комуникативне и предикатске реченице

Већ знаш да је реченица мисао изговорена или написана.

Постоје два схватања реченице на која ваља обратити пажњу.

 • КОМУНИКАТИВНА РЕЧЕНИЦА (комуникативно схватање реченице) > Реченица је самостална изговорна целина којом се износи потпуно, заокружено обавештење у комуникацији.

Важно је да знаш да комуникативна реченица почиње великим словом и завршава се једним од следећих интерпункцијских знакова:

 • тачка
 • упитник
 • узвичник
 • три тачке

И уопште те не занима колико има простих реченица у њој Smile Само бројиш реченице. Види пример:

Он дакле стајаше, а казанџија се непрестано вртијаше. Напослетку, кад мрак стиже пре лађе и не могадијаше се видети ни златан перваз на агентовој капи, и њих се двојица покуњени вратише у механу.

Колико комуникативних реченица има у овом примеру? Наравно, две.

 • ПРЕДИКАТСКА РЕЧЕНИЦА (граматичко схватање реченице) > Комуникативна реченица може бити ПРОСТА и СЛОЖЕНА према броју предикатских реченица. У средишту реченице је предикат. И не заборави, предикат је у личном глаголском облику (њих девет). Предикат не може бити у неличном глаголском облику (њих пет: инфинитив, радни и трпни глаголски прилог, глаголски прилози садашњи и прошли) Подсећања ради, ако радни глаголски придев преузме улогу предиката, реч је о крњем перфекту.

Шта је сада важно? Погледаш колико реченица има личних глаголских облика. Колико личних глаголских облика, толико предиката, а колико предиката, толико предикатских реченица Smile Познато у пракси као: Подели реченицу Smile

Вратимо се претходном примеру. Колико у том тексту има предикатских реченица?

Он дакле стајаше /, а казанџија се непрестано вртијаше /. Напослетку, кад мрак стиже пре лађе / и не могадијаше се видети ни златан перваз на агентовој капи, / и њих се двојица покуњени вратише у механу /.

Јасно ти је да има пет предиката, пет личних глаголских облика, а самим тим и пет предикатских реченица.

Предикатске реченице могу бити:

 • субјекатско-предикатске
 • безличне (имперсоналне)
 • пасивне

О безличним и пасивним реченицама више у другом делу, а сада се само подсети какве су то СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ. Јасно ти је да су то реченице које имају и субјекат и предикат.

 • ДЕЧАК чита.
 • ОН чита.
 • Чита књигу.

Обрати пажњу! У трећем примеру је субјекат изостављен, а био би… ОН. Битно је да се зна ко је субјекат, а није битно да ли је исказан конкретним речима или не.

ПОДЕЛА РЕЧЕНИЦА

Реченице се могу делити у четири групе, али то већ знаш Smile:

 • према комуникативној функцији, говорној улози или значењу

 • према саставу

 • према облику

 • према односу (Само сложене реченице!)

1.

Функција реченице везана је за комуникацију. Тако се реченице према комуникативној функцији / говорној улози / значењу деле на:

 • Обавештајне или изричне (Читам књигу . )
 • Упитне (Да ли читаш књигу ? )
 • Узвичне (Ох, ти читаш књигу ! )
 • Заповедне (Читај књигу ! )
 • Жељне (Срећно ти читање књиге ! )

То су основне ствари које се могу исказати реченицама: изјава или обавештење, питање, узвик, заповест и жеља. И обавезно обрати пажњу на интерпункцију на крају реченице. По њој се и одређује врста реченице по овој одредници:

 • Каква је то књига? – упитна реченица / упитник на крају
 • Каква је то књига! – узвична реченица / узвичник на крају

2.

Реченице се деле према саставу у односу на број предиката (= глагол у личном глаголском облику) на:

 • просте (један предикат)
 • сложене (два и више предиката)

Просте реченице се деле у две групе у односу на реченичне чланове:

 • просте непроширене > Дечак чита. > само предикат и субјекат
 • просте проширене > Дечак чита књигу. > предикат, субјекат и било који зависни реченични члан

3.

Реченице се деле и према облику, али то већ знаш захваљујући учитељици. Деле се на:

 • потврдне > Ја идем у школу.
 • одричне > Ја не идем у школу.

4.

Реченице се деле и према односу:

НЕЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ

 • Твоја мајка иђаше једнако у сељачком оделу 1/, АЛИ тебе гиздаше као најбогатију 2/.
 • Ширио је руке и прсте на рукама 1/, надимао груди, задржавајући у себи сладак ваздух и издишући га гласно и полагано кроз стегнуте зубе 2/.

ЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ

 • Кажу нам (главна реченица) 1/ ДА ћемо доле стићи тек кроз један сат 2/.
 • Једна бачена јабука нестаје у зеленој провалији (главна реченица) 1/ ДА објави наш долазак 2/.
 • КАД се ручак донесе 1/ , Међедовић рече (главна реченица) 2/ ДА ће он то све сам појести 3/.

Толико за сад Smile

Ако желиш, погледај чланак о реченици на Википедији.