Независне реченице


САСТАВНЕ РЕЧЕНИЦЕ


РАСТАВНЕ РЕЧЕНИЦЕ


СУПРОТНЕ РЕЧЕНИЦЕ


ЗАКЉУЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ


ИСКЉУЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ


ГРАДАЦИОНЕ РЕЧЕНИЦЕ