Пoдела реченица

Реченице се могу поделити према:

1. значењу (говорној улози) (комуникативној функцији):

 • обавештајне (изјавне) - Идем у школу.
 • упитне - Идем ли у школу?
 • узвичне - Јуху, идем у школу!
 • заповедне - Иди одмах у школу!
 • жељне - Срећан ти полазак у школу!

2. облику:

 • потврдне - Ја идем у школу.
 • одричне - Ја не идем у школу.

3. саставу:

 • просте:

- просте непроширене - Ја идем.

- просте проширене - Ја идем сутра у школу.

 • сложене: Ја идем у школу ¹/ и добар сам ђак ²/.

4. односу (Само сложене!):

 • независне - Ја идем у школу И добар сам ђак.
 • зависне - Ја идем у школу ЈЕР тако градим своју будућност.

ПОДЕЛА РЕЧЕНИЦА

(подсетник)