Безличне реченице

Већ знаш да предикатске реченице могу бити:

 • субјекатско-предикатске
 • безличне (имперсоналне)
 • пасивне

Чисто ради подсећања: СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ

 • ЉУДИ говоре. / ЈА читам.
 • Видимо књигу. (субјекат је изостављен, а био би…)

БЕЗЛИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

(имперсоналне реченице)

 • Ове реченице немају граматички субјекат нити постоји могућност да га имају. Запамти, не постоји субјекат.
 • У њима се користе лични глаголски облици, али само у неутралном облику > 3. лице једнине средњег рода
 • Безличне реченице деле се у четири групе:
 1. бесубјекатске реченице

 2. безличне реченице са прилозима

 3. обезличене реченице

 4. безличне реченице са логичким субјектом у генитиву

1.

БЕСУБЈЕКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ

Односе се углавном на природне и метеоролошке појаве. Везане су за глаголе типа: СВАНУТИ, СВИТАТИ, РАЗДАНИТИ СЕ, СМРКАВАТИ СЕ, СЕВАТИ, ГРМЕТИ, РАЗВЕДРИТИ СЕ…

Предикат је у НЕУТРАЛНОМ ОБЛИКУ, тј. у трећем лицу једнине средњег рода.

 • СВАНУЛО ЈЕ ИЗНАД ЦРКВЕ СВЕТОГ МАРКА.

2.

БЕЗЛИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ СА ПРИЛОЗИМА

Предикат се образује помоћним глаголима и прилозима ТОПЛО, ВРУЋЕ, ЗАГУШЉИВО, СПАРНО, КАСНО, РАНО…

 • ЗАГУШЉИВО ЈЕ У УЧИОНИЦИ.

3.

ОБЕЗЛИЧЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ

У овим реченицама формирају се уопштени вршиоци радње (човек, људи). Подразумевају се вршиоци радње.

 • ПЕВАЛО СЕ НА ЕКСКУРЗИЈИ. /  (подразумева се > ЂАЦИ СУ ПЕВАЛИ НА ЕКСКУРЗИЈИ).

Предикат је у трећем лицу једнине средњег рода, а исто се дешава и у повратном облику:

 • У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ СЕ НЕ ПУШИ. / (подразумева се > ЉУДИ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ НЕ ПУШЕ).

4.

БЕЗЛИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ СА ЛОГИЧКИМ СУБЈЕКТОМ У ГЕНИТИВУ

У овим реченицама налазе се глаголи ИМАТИ и БИТИ у потврдном или одричном облику, а субјекат је логички, и то увек у генитиву.

Увек се исказује (не)постојање неког појма.

НАПОМЕНА: Никако се не смеју мешати БЕЗЛИЧНИ (нелични) ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ са БЕЗЛИЧНИМ РЕЧЕНИЦАМА.

 • ИМА ДАНА.
 • НЕМА МИРА.
 • БИЛО ЈЕ СРЕЋНИХ ДАНА.