Исказивање реченичних чланова

Реченични чланови могу се углавном исказати:

-    једном речју;

-    синтагмом;

-    зависном реченицом.

Али пази!

Сви реченични чланови осим предиката!!!


 •   Раноранилац две среће граби. – реч (субјекат)
 •   Сваки прави раноранилац две среће граби. – синтагма (субјекат)
 •   Ко рано рани, две среће граби. – зависна реченица (субјекат)

 •   Волим воће. – реч (прави објекат)
 •   Волим сочно воће. – синтагма (прави објекат)
 •   Волим када је воће сочно. – зависна реченица (прави објекат)

 •   Био сам пажљив на часу. – реч (прилошка одредба за време)
 •   Био сам пажљив за време часа. – синтагма (прилошка одредба за време)
 •   Био сам пажљив док је трајао час. – зависна реченица (прилошка одредба за време)

 •   Јури као ветар. – реч (прилошка одредба за начин)
 •   Јури као разиграни ветар. – синтагма (прилошка одредба за начин)
 •   Јури као да га ветар носи. – зависна реченица (прилошка одредба за начин)

 •   Отишао је далеко. – реч (прилошка одредба за место)
 •   Отишао је неописиво далеко. – синтагма (прилошка одредба за место)
 •   Отишао је где је бог рекао лаку ноћ. – зависна реченица (прилошка одредба за место)

 •   Дрвеће је ишчупано због ветра. – реч (прилошка одредба за узрок)
 •   Дрвеће је ишчупано због јаког ветра. – синтагма (прилошка одредба за узрок)
 •   Дрвеће је ишчупано јер је дувао јак ветар. – зависна реченица (прилошка одредба за узрок)

 •  Осећај у авиону је био диван. – реч (именски део предиката / предикатив)
 •  Осећај у авиону је био врло занимљив. – синтагма (именски део предиката / предикатив)
 •  Осећај у авиону је био као да летимо изнад снега. – зависна реченица (именски део предиката / предикатив)

 •  Најслађи је зарађен хлеб. – реч (атрибут)
 •  Најслађи је самостално зарађен хлеб. – синтагма (атрибут)
 •  Најслађи је хлеб који самостално зарадиш. – зависна реченица (атрибут)

 •  Караџић,  Вук  Стефановић,  оснивач  новије  српске  књижевности,  прославио  се својим радом. - синтагма (апозиција)
 •  Караџић, Вук Стефановић, који је оснивач новије српске књижевности, прославио се својим радом. - зависна реченица (апозиција)