Непотпуне реченице

Предикатске реченице имају предикат!

Могу бити: субјекатско-предикатске, безличне и пасивне реченице. Важно је да све ове реченице имају предикат. Небитно је да ли имају субјекат или је изостављен или уопште немају субјекат.

Непотпуне реченице имају субјекат, али немају – предикат!

Могу бити ЕЛИПТИЧНЕ и СПЕЦИЈАЛНЕ.

ЕЛИПТИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

§ Изостављен је предикат, али се подразумева из контекста.

§ Ове реченице нису предикатске, јер немају предикат, али су комуникативне.

§ Њима се постижу:

o исказивање резултата осећања

o штедња у језику

o економичност и динамика

§ Користе се:

o у свакодневном дијалогу

o у дијалогу у књижевном тексту

o у пословицама и загонеткама

o у устаљеним изразима

o у командама и наредбама

o у новинским насловима

  • Ватра!  На лево! / Ноћ.
  • Пуна школа ђака, ниоткуда врата. (је, нема) / Ми о вуку, вук на врата. (говоримо, улази)

Јасно је да у свим овим реченицама можемо претпоставити како би гласио предикат. Али њега нема у конкретном облику Smile

СПЕЦИЈАЛНЕ РЕЧЕНИЦЕ

§ У овим се реченицама никако не може исказати предикат.

§ Употреба им је ограничена и прилагођена говорној ситуацији.

§ Порука ових реченица није прецизна, док у елиптичним јесте. Специјалне реченице су врло експресивне. Често су одређене интонацијом, уз помоћ мимике и гестова.

§ Ретко се користе у писању.

  • Ево ти! / Ено воза! / Нов! / Не! / Да. / Какав биоскоп? / Јединица? / И?

Јасно је да се предикат не може ни претпоставити. Њега нема, а ако нисмо у току, нема шансе да претпоставимо како би предикат гласио.


Толико о овим врстама реченица. Остао је још део о независним и зависним реченицама и још понечему Smile

Ако желиш, можеш преузети материјал о овим реченицама и проучити га Smile Smile Smile 

Реченице