Пасивне реченице

Поред субјекатско-предикатских и безличних (имперсоналних) реченица, у предикатске реченице спадају и пасивне реченице.

Да би ти било јасно градиво о њима, мораш знати шта су:

 • РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ
 • ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

Обрати пажњу!

Разлика:

 • АКТИВНаправио сам кућу. – радни глаголски придев
 • ПАСИВКућа је направљена. – трпни глаголски придев

Постоје два типа пасивних глаголских облика:

 • са трпним глаголским придевом (Отворена је изложба слика.)
 • са повратном, рефлексивном речцом СЕ (Тражи се истина. / Попуњавају се преостале клупе.)

ОБРАТИ ПАЖЊУ!!!

 • Данас се купује у дисконтима.

(обезличена, подразумевајући субјекат)

 • Данас се купују потрепштине у дисконтима.

(пасивна, граматички субјекат > трпилац радње, предикат > прелазни глагол у конгруенцији са субјектом и са рефлексивном, повратном речцом СЕ)

 • Данас се људи гурају у дисконтима.

(субјекатско-предикатска реченица с повратним, рефлексивним глаголом)

¤     ¤     ¤     ¤     ¤

ПОРЕЂЕЊА РАДИ!

Глаголска стања: АКТИВ и ПАСИВ

 • Милица је прочитала књигу. (актив) – прави објекат
 • Књига је прочитана. (пасив) – граматички субјекат
 • Књига се чита. (пасив) – граматички субјекат

Глаголски облици којима се казује да се њихова радња врши на субјекту, у ствари, да њихов субјекат трпи ту радњу, називају се пасивни глаголски облици. Граде се само од прелазних глагола.

 • Овај роман се дуго чита.

Најчешћи пасивни глаголски облици су, мада могу бити и други:

 • перфекат
 • плусквамперфекат
 • футур други
 • потенцијал

Глаголи имају вид, а мењају се по облику, лицу, роду, броју. Могу бити у потврдном и одричном облику, а прелазни у активу и пасиву.

¤     ¤     ¤     ¤     ¤