Саставне реченице

Већ знаш да независне реченице могу стајати у различитим односима. Један од њих јесте и саставни.

Размисли о садржају следећих реченица:

Дошао сам кући и одмах сам урадио домаћи.

Дошао сам кући(,) па сам одмах урадио домаћи.

Дошао сам кући(,)  те сам одмах урадио домаћи.

Нисам ни дошао кући(,)  ни урадио домаћи.

Нити сам дошао кући(,)  нити сам урадио домаћи.

Јасно ти је да су по садржају исте, само је другачији везник у њима. Реч је о сложеним реченицама, састављеним од две просте предикатске реченице. Однос између њих је саставни.

Зашто?

Па зато што су радње у њима (дошао сам, урадио сам) паралелне и међусобно се слажу, настављају се једна на другу, иду у истом смеру.

Везнике већ познајеш:

И

ПА

ТЕ

НИ

НИТИ

Што се тиче запета у овим реченицама, предлажем ти да запамтиш ове везнике и да никада не користиш запету испред њих. Зашто? Зато што се запета ретко користи у овим реченицама. Користи се само када је реч о неком посебном наглашавању, али да не би дошло до грешке, боље је да не користиш запете. Али, запамти везнике Wink

Знаш ли када се обавезно користи запета у овим реченицама? Када је везник изостављан. Погледај:

Дошао сам кући, одмах сам урадио домаћи.