Супротне реченице

И ако не гледаш серију „Село гори, а баба се чешља” (Википедија), сигурно знаш за њу Smile.

 

Какве везе има ова серија са супротним реченицама?  Наравно, већ погађаш, због супротности у њеном наслову.

Село гори ¹/, а баба се чешља ²/.

Јасно ти је да је реч о сложеној реченици састављеној од две просте. Повезане су везником А. Садржај једне просте реченице супротан је садржају друге просте реченице, што доказује да је међу овим независним реченицама реч о супротном односу. Ове реченице су познате још и као адверзативне реченице.

Занимљивост:

адверзативан (л. adversativus), латиницом: adverzativan
граматички: супротан, противан; адверзативна конјункција супротна свезица; адверзативна реченица супротна реченица, тј. независна реченица која казује радње које су једна другој супротне, нпр. Ја говорим, али он не слуша.

Поред везника А, користе се и други везници у овим  реченицама. Погледај следеће народне пословице са супротним везницима, а за ДОМАЋИ ЗАДАТАК смисли по једну реченицу за сваки везник.

recenice 2


ПАЖЊА! МАЛО ПРАВОПИСА!

Запета се редовно пише у овим реченицама осим када супротност није посебно истакнута. Како те то не би збуњивало, увек користи запету испред ових везника.