Раставне реченице

Ни ове реченице нису ништа посебно тешке ако запамтиш везнике. А најчешћи везник код њих је ИЛИ. Погледај:

ИЛИ ћемо ићи у биоскоп ИЛИ ћемо ићи у зоолошки врт.

Видиш, немогуће је да у исто време неко иде и у биоскоп и у зоолошки врт. Мора се одлучити. ИЛИ – ИЛИ Laughing

Као што ти је већ јасно, раставни однос међу независним предикатским реченицама односи се на оне реченице које имају различите радње, а од њих ће се десити само једна. Као што рекох, везник ИЛИ је најчешћи, а могу бити и везници: ЈАЛИ, БИЛО и ВОЉА. Јављају се ретко, али чисто да их знаш.

ЈАЛИ ћемо ићи у биоскоп, ЈАЛИ ћемо ићи у зоолошки врт.

БИЛО да идемо у биоскоп, БИЛО да идемо у зоолошки врт.

ВОЉА ти ићи у биоскоп, ВОЉА ти ићи у зоолошки врт.

Што се тиче запета у овим реченицама, када користиш везник ИЛИ, не мораш да пишеш запету. Али код других везника треба да знаш да се запета пише када се везници понављају. У супротном, запета се углавном не пише.

Јасно ти је да су ИЛИ и ЈАЛИ везници. А знаш ли шта су по врсти речи БИЛО и ВОЉА?