Закључне реченице

По самом имену ових реченица јасно ти је да је реч о некаквом закључку.

Баш тако!

Из прве независне реченице нешто се закључује у другој.

Погледај:

Замишљен је, вероватно нешто спрема.

Јасно ти је да је у другој реченици изведен закључак у односу на прву.

Ове реченице повезују:

  • речце: ДАКЛЕ, СИГУРНО, ВЕРОВАТНО...
  • израз ПРЕМА ТОМЕ
  • узрочни прилози СТОГА и ЗАТО
  • само запета

Што се тиче интерпункције, треба да знаш да се ова врста односа увек обележава запетама.

Некада се могу користити и две тачке или тачка и запета.

Наравно, то зависи и од тебе.

Засад је довољно да знаш да је обавезна употреба запета.