Запета

1. При набрајању:

Купила сам хаљину, шешир, ципеле и сукњу.

Као што видиш, запете нема када се између претпоследње и последње наведене речи користи везник.

2. При писању:

  • вокатива (Ненаде, пожури!),
  • апозитива (Ненад, расположен и насмејан, дошао је код мене.) и
  • апозиције (Београд, главни град Србије, налази се на ушћу Саве у Дунав).

3. Када се речи које означавају титуле или занимања нађу иза имена и презимена. Већ претпостављаш да у обрнутом случају нема запете: 

Михајло Петровић, наставник / Наставник Михајло Петровић.

4. Запетом се одвајају накнадно додати и уметнути делови:

Идем на излет у време викенда, у суботу или недељу.

5. Узвике и речце такође треба одвојити запетом:

О, какво пријатно изненађење!

Међутим, нисам знала први задатак.

6. Запету обавезно напиши између имена места и датума:

Београд, 21. 12. 2013.

7. Запету пишеш и између реченица у саставном односу, ако нема везника:

Ходам полако, гледам у излоге, купујем ситнице.

8. Запета се пише и између реченица у супротном односу (сети се везника А и АЛИ):

Ја идем у биоскоп, а они ће доћи касније.

9. Запету пишеш и у реченицама које су у искључном и закључном односу:

Сви су ћутали, само је он коментарисао.

Напорно учим, добићу петицу.

10. Временом ћеш схватити да се запете пишу и у реченицама које су у инверзији (прво зависна, па главна реченица Smile):

Да су дошли на време, видели би цели филм.

11. Запета се пише и када је зависна реченица уметнута у главну:

Данас ћу, када се будем враћала из школе, срести своју најбољу другарицу.