Заграда

Правила о писању заграде везују се употребу овог знака:

у реченици – интерпункцијски знак

изван реченице – правописни знак


pravopis 13ЗАГРАДА – интерпункцијски знак

Служи за издвајање придодатог дела текста који служи као допунски податак, објашњење или коментар. Обавезно се обраћа пажња на овај придодати део, посебно на завршном испиту Smile Може заменити запету и црту, али ако желимо да истакнемо карактер накнадне допуне, онда је боље користити заграду.

Напомена: Интерпункцијски знак се пише унутар заграде ако је придодати текст унутар заграде само део реченице и почиње малим словом: Од њених ранијих улога (или су то, ипак, били и делови њене личности?), у којима је умела да буде савршена…

Напомена: Интерпункцијски знак се НЕ ПИШЕ ако је придодати део посебна реченица и пише се великим словом: Мислим да је био 1. април – баш онај дан када се сви смеју. (Смех је пола здравља.) Смејали смо се цели дан.
Обрати пажњу: У овом случају се иза заграде не пише тачка!

УГЛАСТА ЗАГРАДА [ ]pravopis 14

Занимљивост: У математици је шира од обле заграде, а овде је ужа, другостепена.

  • Ограђивање сопственог текста у туђем (напомена, податак, допуна): Главни заплет Илијаде почиње тиме што Зевсов и Летин син [Аполон] гневом плану…
  • Ограђивање уже допуне која се већ налази у широј и означена је облом заградом: Имамо важнија посла (стигло је писмо [није важно од кога] јуче) и зато морамо још озбиљније радити.

Напомена: У стручним текстовима може се удвојити обла заграда или користити тзв. коса заграда:

најбољи, -а, -е (ген, најбољег(а) м. и с., најбоље ж.)

(стигло је писмо /није важно од кога/ јуче)

Напомена: У стручним текстовима (нпр. при издавању старих текстова) може се употребити и ТУПОУГЛА ЗАГРАДА < >, која је графички погоднија од ВИТИЧАСТЕ { }.

pravopis 15 


ЗАГРАДА – правописни знак

  • Означавање другог облика исте речи: флаутист(а), телеграфист(а)…
  • Допуњавање скраћених или непотпуно сачуваних речи из неког записа: Записано је да је књига довршена 20. ок(тобра), али година остаје спорна.
  • Указивање на могућност замене речи неједнаког значења: Израз (по)гледати смрти у очи значи излагати (изложити) се смртној опасности…

pravopis 16

ПОЛУЗАГРАДА )

Пише се иза класификационих знакова (бројева и слова) у рашчлањеним низовима:

1) Именица МРАВ јавља се у црквенословенском језику.

2) Прелазимо сад на облик МРАВАЉ – МРАВЉА…

Или:

а) Дугосилазни акценат и јачином и висином прво расте, а затим опада.

б) Узлазни се акценти од силазних разликују по томе што њихова јачина и висина у првом делу…