Црта

Најчешће замењује запету ако је потребно нешто нагласити или посебно издвојити. С друге стране, тако се избегава и нагомилавање запета. Може заменити и две тачке или наводнике.

Употребљава се на два начина:

одмакнута црта (са размаком на обе стране)

примакнута црта (без размака на обе стране)


pravopis 10

ОДМАКНУТА ЦРТА

 • Издвајање уметнутог дела текста: Пред зору – уз страшан тутањ – стигоше коњаници.
 • Наговештавање појединачног набрајања нечега што је само поменуто у првом делу реченице: Наишле су разне недаће – женина болест, неродна година, одлазак сина у војску.
 • Истицање закључног дела реченице: Ни оца, ни брата, ни сина, ни друга, ни мужа, ни обичног познаника – никог познати не можеш.
 • Одвајање предиката од опширнијег субјекатског дела: Гозбе, сцене лова, дивље звери, ловци који их гоне и убијају – разликују се композиционо од примера на каснијим чашама.
 • Одвајање последњег дела реченице ако је оно пре опширније: Композиције лова су се јављале на низу кутија од слонове кости, посуда, тканина и на керамици – и у постсандијско доба.
 • Издвајање накнадно додатог дела, најчешће завршног, ради истицања: Али јаруга није крива, него права – као под конац.
 • Истицање подразумеваног, али изостављеног предиката: Где ја стадох, ти продужи; / још смо дужни – ти одужи.  („Светли гробови”, Ј. Ј. Змај)
 • Дељење текста на прегледније целине.
 • Повезивање две или више речи које немају карактер потпуне реченице:

- Звезда и Партизан – домаћини турнира…

- астроном – звездознанац

- У свом предавању говорио је о Јакшићу – сликару и Јакшићу – песнику.

- Фудбал – правила игре (наслов)

- Изгубљено – нађено;  врста – род – породица – ред – разред – коло…

 • Уобличавање текста ради повећања визуелне јасности и прегледности:

- уместо наводника

- почетак мањих пасуса

- између поднаслова, илустративних примера, у пописима…


pravopis 11

ПРИМАКНУТА ЦРТА

Некако је на средини између одмакнуте црте и цртице и изразито је везног карактера.

 • Уместо одмакнуте црте у двојним везама: Састанак Черчил–Рузвелт; Утакмица Звезда–Партизан
 • Истицање коауторства, партнерства, савеза и слично: влада Цветковић–Мачек; пакт Немачка–Италија–Јапан
 • Означавање просторних релација: Дунав–Тиса–Дунав; пруга Београд–Бар
 • Између бројева са значењем предлога ДО: рат 1941–1945.

Напомена: Или ОД 1941. ДО 1945. или 1941–1945!

Напомена: Ако један члан има унутрашњу белину, онда се обавезно користи одмакнута црта:

рат 6. IV 1941 – 9. V 1945;

правац Суботица – Нови Сад – Београд – Ниш