СВЕТЛИ ГРОБОВИ - Јован Јовановић Змај

Svetli grobovi 1

Можеш преузети следећи документ:  Јован Јовановић Змај – живот и дело

РОМАНТИЗАМ

Књижевни правац који се јавио у Немачкој крајем 18. века. Широки покрет, обухвата филозофију и науку, посебно уметност. Романтичари маштају не само о добром, већ о идеалном животу. Отуда произилази њихова светска туга због тешког живота и њихов култ слободе и поносите личности. Познато је доба „светског бола” и многих самоубистава. Представници овог књижевног правца су Бајрон, Шели, Хофман, Шилер, Виктор Иго

МИСАОНА или РЕФЛЕКСИВНА ПЕСМА

Настала је у старој Грчкој. Осећање је нераздвојно од мисли, износи се однос песника према животу или стварности уопште, нека мисао о животним појавама, о смислу живота, о пролазности и смрти или о неким људским вредностима. Постављају се питања, износи се сумња, траже се одговори. Делује на читаочева расположења и покреће га на размишљање. На песнички начин, песничким средствима, развија се једна или више мисли које заокупљају песника. Ствараоци ове врсте поезије у свету су ГетеБајрон, Бодлер, Пушкин, а код нас:

 • Јован Јовановић Змај „Светли гробови”
 • Стеван Раичковић „Небо”
 • Владислав Петковић Дис „Међу својима”

Ову врсту поезије неговали су и: Петар Петровић Његош, Лаза Костић, Јован Дучић, Милан Ракић, Бранко Миљковић…

Песник непосредно казује животна искуства, мисли, размишљања, филозофске ставове кроз фигуративно (пренесено) значење.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ПЕСМА

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Занимљивост:

Ова песма је настала за посело које су организовали ученици београдске гимназије 25. јануара 1879. године у корист породице покојног песника Ђуре Јакшића.

 Мање познате и непознате речи и изрази:

 • ШТИЈУ – читају
 • ГРАДИНА – башта, врт
 • ТИСУЋ ЛЕЋА – хиљаду година
 • ИДЕАЛ – циљ коме тежимо, са вером у успех
 • МАЛАКСАЛО – слабо
 • ПОГДЕКО – неко, понеко
 • ПОВЕСНИЦА – ток развоја природе и људског друштва, историја
 • СТАРОСТАВНИ – стародревни, од старине
 • ЧИТУЉА – попис мртвих или оглас у новинама о нечијој смрти
 • ЕОН – веома дуг временски период
 • ДОГЛАСНИЦЕ – оне које доглашују, добављају
 • ЗБОРИ – речи
 • ЦЕЛИ – циљу

КЊИЖЕВНИ РОД: лирика / лирска поезија

КЊИЖЕВНА ВРСТА: мисаона (рефлексивна) песма са елементима родољубиве песме

ТЕМА ПЕСМЕ су однос и став песника према гробовима предака који светле за све будуће нараштаје.

ИДЕЈА ПЕСМЕ јесте песникова жеља да проникне у тајну коју крију ти пусти гробови.

САДРЖАЈ ПЕСМЕ ПО СТРОФАМА

 • ПРВА СТРОФА – Песник пита браћу да ли су били на гробљу и објашњава шта све представљају гробови.
 • ДРУГА СТРОФА – Песник говори о симболици гробова и указује да они светле и увек су окренути узвишеној будућности.
 • ТРЕЋА СТРОФА – Указује нам на величину жртава наших предака и говори нам шта је аманет дедова наших будућим нараштајима.

ЗНАЧЕЊЕ синтагме „светли гробови”

СВЕТЛИ (будућност)

↓ ↑

ЈА (садашњост)

↑ ↓

ГРОБОВИ (прошлост)

Гробови су прошлост једног народа, а наш народ је многе изгубио за боље сутра. Њихова жртва, смрт и дела светле за будућа покољења. Представљају вечност и истрајност једног народа.

Симболика речи „гробље”

 • симбол пролазности, смрти, заборава и потпуног нестајања
 • знак памћења и вековне мудрости
 • колевка за будуће идеје и нараштаје
 • светле духовношћу, вредним и великим у науци и уметности
 • извор за напајање нових нараштаја
 • везују традицију и колективни дух
 • симбол су обичног човека, краљева и царева, великана једног народа истовремено
 • гробови нису само тама већ и светлост
 • успомена на добре и храбре људе
 • подршка новим генерацијама
 • савети и мудрости које сами ти људи (гробови) носе са собом

ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ

 • Све је гробље.
 • Знак пролазности, смрти и заборава.
 • Историја живота и народа у прошлости.
 • Поједини гробови светле у тами заборава – гробови јунака, државника, научника и стваралаца, оних који су задужили свој народ, на пример, Ђура Јакшић.

КЉУЧНЕ РЕЧИ – гробље, колевка, висина, црна тама, свећа, дела, име светло, спона, повесница, памтивек, дуг, идеали, дедови, прошлост, коло…

ВИШЕЗНАЧНИ СМИСАО ГРОБОВА КОЈИ СВЕТЛЕ

 • Они дају смер сваком нараштају камо треба ићи;
 • Повезују прошлост, садашњост и будућност;
 • Преносе дух једног народа, „дух коме нема гроба”;
 • Преносници су великих мисли и идеја, узвишених стремљења и свега што спаја „век са веком, човека са човеком”;
 • Захваљујући њима, прожимају се старо и ново, на идеале једних надовезују се идеали других, без којих живот и нема смисла, а до ИДЕАЛА се стиже борбом, вером и надом, али и упорношћу која не зна за сумње и клонућа.

ПОРУКЕ ПЕСМЕ

 • Млад човек може поћи, продужити, доћи до циља и постићи све оно чему се тежило вековима само ако уме на време да ослушкује гласове претходника и ако тежи високом циљу као што су тежили они чији гробови не престају да светле.
 • Велике идеје и идеали на прво место стављају људско добро, племенитост, слободу, понос, достојанство и самопрегор, пожртвовање.
 • Мора се бити борбен, истрајан, са вером у оно што се жели.
 • Треба желети, хтети и веровати у себе и своје идеале. У супротном, ако се појединац поколеба и посумња у изабрани пут, до циља никада неће стићи.
 • И гробови имају своју вредност.
 • Стихови „Где ја…”
 • „Пут који води слави никада није посут цвећем”. (Данте Алигијери)
 • „Славно мрите кад мријет морате”.  (Петар Петровић Његош)
 • „Ако презреш смрт, савладаћеш сваки страх”. (Публијус Сурус)
 • „Народ је овај умирати свико у смрти својој да нађе лијека”. (Алекса Шантић)
 • „Имати заједничку славу у прошлости, заједничку вољу у садашњости, створити велике ствари заједнички – то су битни услови за опстанак једног народа”. (Јозеф Ернест Ренан)
 • „Ти гробови нису раке, већ колевке нових снага”.

Версификација песме

Песма има три строфе. Прва има 19 стихова, друга има 35, а трећа има 55 стихова = 109 стихова. Рима се може пронаћи, мада је мешовита, час укрштена, час обгрљена. Стихови су од шестераца, чак и четверци, а преовлађују осмерци и десетерци.

Језичко-стилска анализа песме према строфама

ПРВА СТРОФА

 • ЕПИТЕТИ – млада, виших
 • АНАФОРА (почетак више стихова једном речју) – ОВДЕ: седам стихова почиње речју „гробље” (6 + 1 – гроб)
 • АНТИТЕЗА (КОНТРАСТ) – гробље и колевка, брда и долине, светлост и тама, цар и краљ, избраник и мученик
 • ПОИМЕНИЧАВАЊЕ – на голему (мисли се на велико гробље)
 • ГРАДАЦИЈА – од општег ка појединачном: ГРОБЉЕ је земља, вода, врт и градине, брда и долине, стопа, гроб до гроба
 • МЕТАФОРА – светли гробови
 • ИМПЕРФЕКАТ – бејасте ли (указивање на прошлост)
 • СИНОНИМИЈА – врти и градине
 • СКРАЋЕНА МНОЖИНА – врти < вртови
 • ВОКАТИВ – браћо моја млада
 • ИНВЕРЗИЈА – браћо моја, доба свију
 • ОДСУСТВО ГЛАСА Е – (ј’) – апостроф

ДРУГА СТРОФА

 • ПЕРСОНИФИКАЦИЈА – „милионе прогутала ј’ тама”
 • НЕПРАВИЛНА МНОЖИНА – млази, трази
 • ОНОМАТОПЕЈА – буј
 • ЕПИТЕТИ – недогледног, клете, даљних, узвишеној
 • МЕТАФОРА – прошлост као тамнина; „кад се умље у прошлост удуби”, гробови сјају сваком нараштају
 • АНТИТЕЗА (КОНТРАСТ) – висина звезда и земљица, стари и нови гробови, даљњих еона и узвишена будућност, непосећени гробови и неки увек са свећом

ТРЕЋА СТРОФА

 • ПОРЕЂЕЊЕ – „Баш ка’ горе око звезда”
 • КОНТРАСТ (АНТИТЕЗА) – „Где ја стадох – ти ћеш поћи! / Што не могох – ти ћеш моћи!”; „Живот празан – младост пуста”; „нове клице, стара нада”, „ново цвеће, стабла стара”; „без њих би се малаксало / без њих би се брзо пало”
 • МЕТАФОРА – „кроз векове, кроз маглину”, гласови продиру кроз свет мрачни; „свет би био гроб без цвета”
 • СИНОНИМИЈА – збори и гласи
 • СКРАЋЕНА МНОЖИНА – гласи < гласови
 • АПОСТРОФ – с’, ј’, ал’, довикив’о, ка’, л’, зрачни’, пош’о, звездам’, л’, ил’, досветљујућ’, мис’о, пружајућ’, тежећ’, кој’
 • ЕПИТЕТИ – бистрим, мрачни, зрачни’, громким, божанском, светлог…
 • ВОКАТИВ – брате драги, децо
 • ПЕРСОНИФИКАЦИЈА – „повесница прича ово”, „ту се слег’о живот млади / да се с гробом разговара”.
 • ПОСЛОВИЧНОСТ у неким стиховима
 • ГРАДАЦИЈА – „који су те напред звали / који су те ојачали / који су ти крила дали”; „без њих би се малаксало / без њих би се брзо пало”

АПОСТРОФА – обраћање, може бити и неживим бићима, одсутним лицима или апстрактним појавама. Увек је у вокативу и одваја се у писању зарезима, а у говору паузама.


Сличности и разлике ове песме са песмом „Отаџбина” Ђуре Јакшића:

СЛИЧНОСТИ

 • Говоре о родољубивим осећањима.
 • Указују на однос дедова и унука, предака и потомака.
 • „Светли гробови” су настали у част Ђуре Јакшића.
 • Говори се о славној смрти предака.
 • У обе песме има обраћања.
 • Обе песме исказују снажна осећања.
 • Односе се на садашња, прошла и будућа покољења.
 • Припадају романтизму.
 • Универзалност значења и порука.
 • Поштовање према прецима и прошлости.
 • Три строфе.
 • Доста мање познатих и непознатих речи и израза.

РАЗЛИКЕ

Svetli grobovi 2


ЗАНИМЉИВОСТ: Змај је написао прву песму у шеснаестој години (1849) у Иригу. Није је одмах уништио Smile


Ако те занима…

Кад зарате песници: СЛАВУЈ ПРОТИВ ЗМАЈА

(Политикин забавник)