КАНЦОНИЈЕР - Франческо Петрарка

kanconijer 1

О Франческу Петрарки можеш више сазнати на страници Википедије и опет на Википедији  Smile

Многи књижевници су се угледали на Петраркина дела, па одатле термин ПЕТРАРКИЗАМ.


Избор из Канцонијера


Ако не знаш руски језик, уз помоћ Гугловог преводиоца Smile, успећеш да сазнаш нешто више о Петраркиној љубави.

Л А У Р А


С О Н Е Т

Лирска форма; састављена од 14 стихова који су распоређени у два катрена и два терцета. Више о сонету на страни Википедије: СОНЕТ.

К А Н Ц О Н И Ј Е Р

Збирка канцона (врста трубадурске поезије која се јавља у средњовековној Прованси); врста песмарице. Петраркин „Канцонијер” посвећен је Лаури. Она је била његова инспирација при писању 366 лирских песама, међу којима је највише сонета, чак 317.  Песме су подељене у два дела:

  1. За живота госпође Лауре
  2. По смрти госпође Лауре

Лаура, истинска или симбол, јесте биће коме је упућена песникова љубав: љубав је идеализирана, али истовремено је путена, чулна. Лаура је небеско биће, али исто тако извор болесне страсти. Песникова љубав је безнадежна, али неодољива и неизлечива… А после смрти Лаура се враћа песнику у његовим сновима, покушава да га теши, позива га готово матерински да буде стрпљив док јој се не придружи у њеном небеском блаженству; у међувремену песник оплакује наду занавек изгубљену. За живота мадоне Лауре такође није било наде; но сада је свет постао пуст, сада је Смрт показала да може лишити земаљски врт његовог цвета, богиње која је изгледала неприкосновено.

„Франческо Петрарка и његово дело”, Ерос Секви