ВУК СТ. КАРАЏИЋ - Миодраг Поповић

ОДЛОМАК


Миодраг Поповић је рођен у Црној Трави 1920. године, а умро је у Београду 2005. године. Био је историчар књижевности, есејиста, песник, приповедач, романописац и професор на Филолошком факултету у Београду. Његова докторска дисертација је била у вези са Ђуром Јакшићем. Једно време је провео и на Голом отоку.

Monografija 1

Одломак је из монографије, а монографија припада научнокњижевним или научнопопуларним делима.

Monografija 2

Сећаш се?

МОНОГРАФИЈА (грчки, μονοσ — »један« и γραφειν — »писати«) –  писано дело које детаљно обрађује једну тему. Често је у питању научни есеј или научни трактат, који може бити објављен као књига или чланак у часопису. Један документ који сам по себи представља комплетан текст. Обично је написана од стране једног аутора, али то није увек случај. Излагање у монографији је на вишем нивоу од уџбеника.

У „Великом речнику страних речи и израза” Ивана Клајна и Милана Шипке пише:

моногрàфија, -ē ж [в. моно-, -графија] расправа или књига научног, стручног или есејистичког карактера у којој се исцрпно обрађује једна тема (појава, особа, место итд.)

Чисто ради подсећања Smile

ЕСЕЈ (француски, essaiпокушај) – књижевно-научна врста у којој аутор обједињује научни приступ и књижевну обраду с настојањем да изрази лични став према теми о којој пише. Обично кратка форма у којој се посматра културни или друштвени феномен.


ЗАДАЦИ


Ако ти се допао овај одломак, допашће ти се и овај одломак. Никад се не зна. Можда ти пажњу привуче и цела монографија Wink