УСУД - народна приповетка

УСУД


Реши следеће задатке:

1. Није тешко поделити ову приповетку на целине:

 • Увод: Два брата
 • Заплет: Потрага за усудом
 • Врхунац: Код усуда
 • Преокрет: Повратак кући
 • Расплет: Милица

Покушај да препричаш приповетку према наведеној подели на целине епског (и драмског дела). Притом се потруди да уочиш и поруке које се могу издвојити из делова приповетке.

2. Прочитај  следећу  реченицу: 

Кад буде пред вече, седне Усуд за вечеру, седне и он с њим, а нико не говори ни речи.

Одреди да ли реченица припада опису, приповедању или излагању (обавештавању).

3. Прочитај и реченицу: 

Кад буде око поноћи, почне страшно тутњити, и из тутњаве зачује се глас.

Из ње издвој стилску фигуру и објасни је.

4. Одреди облике казивања у наведеним одломцима из прочитане приповетке:

- Кад дође у свој завичај, стану га сретати познаници и питати: „Чија су ти говеда?” А он свакоме одговараше: „Браћо, Милице, моје синовице”.

- Како дође кући, узме торбу на раме и у њу хлеба, и штап у руке, па пoђе у свет да тражи своју срећу.  

5. Постоје  разне  врсте  читања.  Размисли  шта  је  битно  за  летимично  читање. Можеш одабрати и више одговора.

 • Прочиташ наслов, а ако постоји, и поднаслов.
 • Пажљиво прочиташ сваку реч у тексту.
 • Прочиташ оне делове текста које је аутор сам истакао на неки начин.
 • Ако у тексту ништа није истакнуто, прочиташ по једну реченицу из сваког пасуса.
 • Оловком поделиш текст на целине и даш им називе.

6. Објасни својим речима шта је УСУД.

7. На  почетку дела  налази  се  реченица:  „А где је моја срећа?”  Одреди  којој  врсти  независних реченица припада.

8. Одреди граматичку основу речи УСУД.

9. Одреди књижевни род прочитаног дела, а потом одреди дело према облику (форми) и према аутору.

10. ПРИПОВЕТКА или БАЈКА? Образложи своје мишљење уз одговарајуће аргументе.

11. Одреди који од наведених текстова представља препричавање, а који анализу, али аргументуј свој одговор:

 • Разочарани брат је кренуо у свет у потрази за одговорима у вези са својим животом. На том путу је схватио да и друге муче слична питања. Успео је да стигне до Усуда и добио је одговоре на све што га је мучило. Успео је да учини свој живот по својој мери, али је схватио да човек мора бити великодушан како би и њему било добро.
 • У многим народним приповеткама истакнут је мотив судбине, али и мотив великодушности и несебичности. Мотив судбине јавља се  као  творбени и  вишеструки  симбол  народне маште.  Јавља се и везује за духовне вредности и карактерне особине. Прикључује се симболичкој представи судбине саткане од маштања и снова.

12. Следећу реченицу напиши у сва три модела управног говора: Он се наљути па је упита где је његова срећа.

13. Укратко препричај прочитано дело. Труди  се  да  ти  реченице  буду  јасне,  смисаоне  и  читке.  Издвој  оно  што  ти  се  чини најважнијим од понуђених података. Свој текст напиши писаним словима латинице:

 • уводни део (најмање две реченице)
 • средишњи део (најмање пет реченица)
 • завршни део (најмање једна реченица)

14. Састави  писмо  брату који је тражио Усуда  и  обавести га  о  свом  мишљењу  у  вези  са  његовим поступцима у овој приповеци. Твоје писмо треба да има основне елементе писма (сети их се  са  часова  када  смо  писали  писмо).  Реченице  треба  да  буду  јасне  и  читко  написане писаним ћириличним или латиничним словима (по избору). Средишњи део писма треба да садржи најмање пет реченица. Писмо заврши пост скриптумом  (П.С.) Ако не знаш шта је пост скриптум, распитај се. Ако нико у твом окружењу не зна шта је то, можеш питати и мене Smile

15. Размисли и спреми се да образложиш своје мишљење.

Усуд или лични избор