Цртица

Цртица и спаја и раздваја Smile

И овај знак није исто што и црта Smile

pravopis 12

Користи се у следећим случајевима:

  • између делова полусложеница: вагон-ресторан; ауто-опрема; веш-машина; културно-историјски
  • у ретким случајевима између двоструких презимена: Тулуз-Лотрек; Михаило Полит-Десанчић; Салтиков-Шчедрин
  • између другог дела творенице и њеног првог дела који се састоји од броја израженог цифрама: 75-годишњи; 500-годишњица; 15-годишњак
  • између творбених наставака и основе коју чини скраћеница од првих слова вишечланог назива: Млеко је из ПКБ.

На крају реда када се део речи преноси у други ред!


Уз делове речи када се приказује структура речи:

  • Испред суфикса: -ић
  • Иза префикса: про-
  • Испред инфикса и иза њега: -ов-

Сети се: ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ Smile


Цртица се пише и између посебних речи, словних симбола или бројева како би се приказала њихова посебност у међусобној повезаности:

  • бити-будем-будеш-буде-будемо-будете-буду
  • 639-869; 24-26-371; 908-20001-18-8888-47229801

Користи се и при писању некњижевних речи у текстовима у којима је важно приказати их у изворном облику: беш-чуда (без чуда); на-ву страну (на ову страну).