Тачка са запетом

  • Овај знак ћеш писати када пишеш сложену реченицу која је састављена од повезаних делова:

Звоно је означило крај часа; нико није довршио задатак; наставница нас не опомиње…

  • Такође, овај ћеш знак писати када набрајаш, а јасно је да су набројани делови груписани у целине:

Знам да за рођендан морам имати: сокове, колаче и торту; пластичне чаше, тањириће и прибор; музички уређај и дискове.

  • Када набрајаш неке податке у низу:

Одлике балада су:

- садрже лирске, епске и драмске елементе;

- завршавају се трагично;

- има их и у народној и у ауторској књижевности.