Основне одлике придева

Верујем да знаш решење следеће загонетке.

БЕЛА ЊИВА, ЦРНО СЕМЕ, МУДРА ГЛАВА КОЈА СЕЈЕ.

pridevi 1

Оно што мене занима јесу речи које ближе објашњавају именице ЊИВА, СЕМЕ и ГЛАВА. Сигурна сам да знаш да је реч о придевима Smile

А знаш и песму „Зимско јутро” Војислава Илића. Реч је о описној (дескриптивној) песми. Наравно, описна је јер има пуно епитета, а по врсти речи – епитети су углавном придеви. Погледај придеве у првој строфи, а преостале строфе препиши у свеску за домаћи рад и подвуци придеве:

pridevi 2

Шта су придеви?

ПРИДЕВИ су несамосталне речи које стоје уз именице и означавају особине бића, предмета и појава означених именицама:  леп човек, лепа жена, лепо дете. Имају род, број и падеж као именице уз које стоје. У граматици се то слагање придева са именицом зове конгруенција или слагање.

И они се деле према значењу, као и именице. Неке врсте придева знаш, а преостале ћеш научити:

pridevi 3

Обрати пажњу!

Неки придеви су непроменљиве речи! Можда се и сетиш неког примера. Непроменљиви су неки описни придеви и углавном се односе на боје. Знам да знаш те боје: беж, браон, металик, окер, розе