Писање присвојних придева

ПОДСЕТНИК

  • Присвојни придеви настали од властитих именица пишу се великим словом када се  завршавају наставцима   -ов, -ев, -ин.
  • Присвојни придеви настали од властитих именица пишу се малим словом када се  завршавају наставцима -ски, -чки, -шки.

Знаш ли како се пишу присвојни придеви настали од других врста именица? Сети се које су то друге врсте именица Smile

ЗАДАЦИ

  1. Напиши присвојне придеве од именица: БЕОГРАД, СЛАЂАНА, НАСТАВНИК, НОВИ САД, СЕСТРА, ПЛАНИНА, ДЕЈАН, МОРАВА.
  2. Допуни следећи одломак присвојним придевима: Уврх села ___________ (ВЕЛИКА) Врбица,  чак горе – већ под планином Вратарном – види се одовуд, с ____________ (ЛАТКОВАЦ) погледи, скромна __________ (СЕЛО) кућица и уз њу две-три зградице. То је кућа удовице Мионе. Покојни Сибин Џамић погинуо је у другоме рату иза ___________ (ЈАНКО) клисуре. И сад се причају приче о ___________ (СИБИН) јунаштву и куражи. Ко га год спомене у _________ (ВЕЛИКА) Врбици, свак ће рећи: „Бог да га прости!” („Прва бразда”, Милован Глишић)
  3. Исправи следеће примере где је потребно: србија, срби, српски; београдбеограђани, београдски.
  4. Издвој присвојне придеве: ПАМЕТАН, ЗЕЛЕНА, КАМЕНИ, ВЕСНИН, ЛЕТЊИ, НОВОСАДСКИ, ОЛОВНИ, ВЕСЕЛИ, ЖЕНСКИ, ТАМОШЊИ, СИВ, АЛЕКСИНАЧКИ, НЕНАДОВ.
  5. Довољно знаш о заједничким именицама, а исто тако знаш да се присвојни и описни придеви често добијају од њих. Знаш и да је тада именица именици атрибут: вода са извора = изворска вода. По истом принципу допуни следеће примере: ПУПОЉАК РУЖЕ, ВАЗДУХ У ПЛАНИНИ, МЕД ОД БАГРЕМА, ЛИСТ ТРЕШЊЕ, ВРХ ОРАХА, МЕТЛА ОД БРЕЗЕ, НОЖ МЕСАРА, ДАНИ ЛЕТА.
  6. Осмисли реченице у којима ћеш користити следеће именице, али тако да начиниш од одговарајућих примера  присвојне придеве: ЋОПИЋПРИПОВЕТКЕ; МИЛАНАУТОМОБИЛ; ВРШАЦВИНОГРАДИ; ПИРОТЋИЛИМИ; ФРУШКА ГОРАМАНАСТИРИ; ВУКАЗБУКА; ЈЕЛЕНАСВЕСКА; АЛЕКСАНДРОВАЦВИНО.