Придевски вид

По самом наслову видиш да само придеви имају ову категорију.

Придевски вид може бити неодређени и одређени.

НЕОДРЕЂЕНИ ВИД користимо када први пут спомињемо неки предмет или биће и његову особину – Цветић је био жут.

ОДРЕЂЕНИ ВИД користимо када су предмет или биће већ познати, помињани су – Жути цвет је баш мали.

Оба придевска вида имају само описни (ЛЕП, ЛЕПИ) и градивни (ДРВЕН, ДРВЕНИ) придеви. Присвојни придеви имају или одређени вид (-ски, -шки, -чки) или неодређени вид (-ов, -ев, ин). Сети се како се пишу придеви од властитих именица са овим наставцима! Остали придеви имају само одређени вид.

Није чудо да се и промена по падежима разликује. Обрати пажњу!

pridevi 6

Да те не плашим више Smile Давно су се изгубиле ове разлике придева према виду. У комуникацији, писаној или говорној, мало ко размишља о њима. Битне су само у граматици. И за ученике који посебно воле граматику Tongue Out