Служба придева у реченици

И за крај:

СЛУЖБА (ФУНКЦИЈА) ПРИДЕВА У РЕЧЕНИЦИ

  • Леп дечак – АТРИБУТ
  • Дечак је леп. – ИМЕНСКИ ДЕО ПРЕДИКАТА (предикатив) Јасно ти је да се у овој служби користи са глаголима ЈЕСАМ и БИТИ.
  • Дечака су сматрали лепим. – ДОПУНА ГЛАГОЛУ

pridevi 7