Поређење или компарација придева

Придеви имају нешто што имају још само неки прилози. Сећаш се: неки прилози су променљиви Smile Реч је о језичкој појави:

ПОРЕЂЕЊЕ или КОМПАРАЦИЈА


pridevi 4

НАПОМЕНЕ:

  • Компаратив се гради додавањем наставака на позитив: -ији, -ји, -ши.
  • Само три придева имају компаратив са наставком -ши.

ЛЕП - ЛЕПШИ

МЕК - МЕКШИ

ЛАК - ЛАКШИ

  • Суперлатив се гради додавањем поредбене речце НАЈ испред компаратива.

Обрати пажњу:

НАЈЈЕДНОСТАВНИЈИ,

НАЈЈЕФТИНИЈИ,

НАЈЈАЧИ...

И још нешто. Кажеш ли некад НИЖЉИ? Наравно, одговор је НЕ. Немој онда говорити ни ВИШЉИ. А немој ни ВИСОЧИЈИ. Једини исправни компаратив придева ВИСОК јесте > ВИШИ.

У вези са поређењем или компарацијом придева треба да знаш да се неки придеви неправилно пореде. То су ткз. СУПЛЕТИВИЗМИ у граматици. Очекујеш једно, а користиш нешто друго Smile Сети се примера: ЧОВЕК > никако ЧОВЕЦИ > него ЉУДИ. Тако је и са следећим придевима:

pridevi 5

Не заборави: ПОРЕДЕ СЕ САМО ОПИСНИ ПРИДЕВИ!

Понекад се пореде и ГРАДИВНИ придеви, али само у метафоричном, фигуративном, пренесеном значењу: НАЈЗЛАТНИЈЕ ДЕТЕ; ДРВЕНИЈИ ЧОВЕК…

Мало опуштања за крај Smile

  • Поређење на јужњачки начин :)

Богат – побогат – најбогат – Ђура – још га несу уватили

Брза – побрза – најбрза – метла

Глуп – поглуп – најглуп – булча – дудук

Голем – поголем – пасент – гарнишла – мотка потпираљка

Јефтин – појефтин – најефтин – браћа Кинези

Љут – пољут – најљут – џинче

Пијан – попијан – најпијан – целива се сас бетон

Ружна – поружна – најружна – греота

Сиромашан – посиромашан – најсиромашан – работија у Јумко или Коштану

Слаб – послаб – осушија се – притка