Номинатив

  • ПАДЕЖ СУБЈЕКТА ИЛИ ВРШИОЦА РАДЊЕ
  • НЕЗАВИСНИ ПАДЕЖ  – НИКАД СА ПРЕДЛОЗИМА!!!

-       вршилац радње

Деца се играју на игралишту. (граматички субјекат)

-       предикативно значење

Ми смо ученици. – именица – именски део предиката

Ми смо добри. – придев – именски део предиката

Ми смо наши. – заменица – именски део предиката

Ми смо први. – број – именски део предиката

-       атрибут

Лепа девојчица се заплакала од среће.

-       апозиција

Стоји ага, горска звер, гвозден ступац, камен тврди. („Смрт Смаил-аге Ченгића” Иван Мажуранић)

-       начинско

Леп је као слика. (прилошка одредба за начин)

-       елиптичне реченице

Ватра!