Падежи за одређивање простора

Одређивање простора односи се на одређивање:

 • места
 • правца
 • мировања
 • кретања

За ово одређивање у игри су сви зависни падежи. Сећаш се, сви падежи који могу и не морају имати уза себе предлоге. Значи, номинатив и вокатив не долазе у обзир за просторно одређивање. Само зависни падежи:

 • генитив
 • датив
 • акузатив
 • инструментал
 • локатив

Упореди примере:

 • Дечак је истрчао из школе. – аблативни генитив → МЕСТО ОДВАЈАЊА
 • Дечак трчи према школи. – датив правца ПРАВАЦ КРЕТАЊА
 • Дечак се попео на школу. – месни акузатив МЕСТО ЗАВРШЕТКА КРЕТАЊА
 • Дечак је лебдео над школом. – месни инструментал МЕСТО КРЕТАЊА
 • Дечак седи у школи. – месни локатив МЕСТО МИРОВАЊА

Јасно?

Веруј ми, није ово баш тако компликовано као што мислиш. Не верујеш? Покушај да одредиш следеће примере. Одреди им падеж и, наравно, одреди их просторно. И да, не заборави значење падежа Smile

 • Приближавам се школи.
 • Пуно је деце у школи.
 • Нека деца се крећу према школи.
 • Мисле о школи.
 • Пишу песму школи.