Датив

БЕЗ ПРЕДЛОГА

-       правац кретања, циљ или правац

Иде кући. (прилошка одредба за место)

-       намена

Даје сестри поклон. (неправи објекат)

-       вршилац радње

Мајци се учинило. (логички субјекат)

-       предмет или трпилац радње

Мами засијаше очи. (неправи објекат)

-       етички датив

Како си ми?

СА ПРЕДЛОЗИМА

-       правац (усмереност)

Идем ка (према) школи. (прилошка одредба за место)

-       циљ

Идем ка њему. (неправи објекат / прилошка одредба за циљ)

-       допуштање, допусно значење

Изашао је упркос забрани. (неправи објекат)

  • ПРЕДЛОЗИ: к, ка, према, насупрот, упркос