Инструментал

ПАДЕЖ ДРУШТВА ИЛИ СРЕДСТВА

Идем СА ДРУГАРИЦОМ. – друштво – са предлогом

Пишем ОЛОВКОМ. – средство  – без предлога

БЕЗ ПРЕДЛОГА

-     значење средства

Пишем оловком. (неправи објекат)

-       начинско

Говорио је тихим гласом. (прилошка одредба за начин)

-       месно

Шетали смо се улицом цели дан. (прилошка одредба за место)

-       узрочно

Својом непажњом нас је све обрукао. (прилошка одредба за узрок)

-       значење количине

Данима сам се нервирала. (прилошка одредба за меру и количину)

-       временско или темпорално

Недељом уживам у нераду. (прилошка одредба за време)

СА ПРЕДЛОЗИМА

-       значење друштва

Учила сам са другарицом. (неправи објекат)

-       предмет или трпилац радње

Тугује за родним крајем. (неправи објекат)

-       начинско

Ћутали су са задовољством. (прилошка одредба за начин)

-       месно

Пред школом се налази један трг. (прилошка одредба за место)

-       описно или квалитативно

Свиђају ми се девојке са плавом косом. (атрибут)