Акузатив

ПАДЕЖ ПРЕДМЕТА ИЛИ ТРПИОЦА РАДЊЕ!

БЕЗ ПРЕДЛОГА

-       предмет или трпилац радње

Пишем писмо. (прави објекат)

-       временско или темпорално

Прошлу недељу сам учио. (прилошка одредба за време)

-       значење количине

Милијарду бих дао за ту књигу. (прилошка одредба за количину)

-       носилац стања

Милана је било стид. (логички субјекат)

СА ПРЕДЛОЗИМА

-       предмет или трпилац радње

Личи на оца. (неправи објекат)

-       временско или темпорално

Видећемо се пред утакмицу. (прилошка одредба за време)

-       месно

Уз кућу су посадили цвеће. (прилошка одредба за место)

-       начинско

Облачим се на брзину. (прилошка одредба за начин)

-       значење намене

Припремам храну за госте. (неправи објекат)

-       намера или циљ

Свуда влада борба за опстанак. (неправи објекат)

-       правац кретања

Кренем ти ја низ улицу. (прилошка одредба за место)