Генитив

НАЈВИШЕ ЗНАЧЕЊА!!!

БЕЗ ПРЕДЛОГА

-       генитив припадности, присвојни или посесивни

Очи моје сестре су прелепе. (атрибут)

-       описни или квалитативни генитив

Младић лепих плавих очију пролази поред биоскопа. (атрибут)

-       аблативни или генитив порекла (потицања) и одвајања

Бојим се досаде. (неправи објекат)

-       деони или партитивни

Остало је ПУНО хране на столу. (прави објекат)

  • Користи се уз прилоге за количину, основне бројеве од пет па навише и уз именице, типа: комад, парче, килограм…
  • Поред акузатива без предлога једини има функцију правог објекта, али само ако се може заменити акузативом без предлога:

Јео сам чоколаду. (акузатив)

Јео сам чоколаде. (генитив).

СА ПРЕДЛОЗИМА

-       аблативно или генитив порекла (потицања) и одвајања

Долазим из учионице. (прилошка одредба за место)

-       временско или темпорално

Чекали су се од јутра. (прилошка одредба за време)

-       узрочно

Најежио се од узбуђења.  (прилошка одредба за узрок)

-       месно

Појавило се сунце изнад града. (прилошка одредба за место)

-       начинско

Посматрао ме је испод ока. (прилошка одредба за начин)

-       намерно, циљни генитив

Био је тамо ради договора. (неправи објекат)

  • ПРЕДЛОЗИ: од, до, из, без, код, у, за, са, око, пре, после, преко, због, ради, услед, изнад, испод, испред, између, иза…

Можеш погледати и страну Знање.орг. Садржај је у вези са генитивом, али то већ претпостављаш Smile

Генитив