Локатив

ПАДЕЖ МЕСТА

УВЕК СА ПРЕДЛОЗИМА!!!

ШЕСТ ПРЕДЛОГА: У, О, НА, ПО, ПРИ, ПРЕМА

-       месно

У соби је све на свом месту. (прилошка одредба за место)

-       временско или темпорално

У јуну почиње коначно распуст. (прилошка одредба за време)

-       начинско

Књиге се плаћају у ратама. (прилошка одредба за начин)

-       предмет или трпилац радње

Размишљам о њему. (неправи објекат)

-       описно или квалитативно

Викендица на мору је баш лепа. (атрибут)