Падежна синонимија (седми разред)

Да би ти била јасна ова појава, мораш се сетити шта је СИНОНИМИЈА. Сећаш се, језичка појава у којој речи имају исто или слично значење, али различито ‘звучање’.

padeži 1

Шта би онда била падежна синономија?

Већ погађаш да је то употреба различитих падежа, а да употребљене речи имају исту службу и значење у реченици.

Погледај пример:

padeži 2

У првој реченици препознајеш предлошко-падежну конструкцију: ИСПОД + ГЕНИТИВ, а у другој реченици видиш да је реч о ПОД + ИНСТРУМЕНТАЛ. У обе реченице реч СТО има службу прилошке одредбе за место, а значење ових падежа је, већ знаш, месно.

Верујем да ти је сада јасно шта је падежна синонимија Smile

Погледај још један пример, а онда је сваки следећи једноставан.

  • Упознао је девојку плавих очију. – генитив, без предлога
  • Упознао је девојку са плавим очима. – СА + инструментал

Синтагма ПЛАВЕ ОЧИ има службу атрибута за именицу ДЕВОЈКА, а значење оба падежа је описно или квалитативно.

Овај пример ћеш већ препознати:

  • Дај му воду. – прави објекат / акузатив, без предлога
  • Дај му воде. – прави објекат / деони (партитивни) генитив, без предлога