Читање и разумевање прочитаног

Преузми задатке, а одговоре пише у свесци за домаћи рад.

ЗАДАЦИ

(Вештина читања и разумевање прочитаног)

vestina 1