Врсте текстова

  • Излагање (експозиција)
  • Приповедање (описивање)
  • Описивање (дескрипција)

Преузми кликом на: ВРСТЕ ТЕКСТОВА.

Ако те занимају детаљи, преузми и: ВРСТЕ ТЕКСТОВА.


ЗАДАТАК

Одабери један од понуђених задатака. Домаћи задатак ћеш написати у свесци за домаћи рад, а одабрани задатак у вези са врстом текстова на папиру који ћеш ми предати. Води рачуна о рукопису, правопису, естетици…


Прва могућност:

Излагање (експозиција)

1. Обавести друге да у нашу школу долази познати писац!

2. Објасни другима зашто долази познати писац у нашу школу!


Друга могућност:

Описивање (дескрипција)

  1. Опиши писца који је дошао.

(сугестивно описивање)

  1. Опиши његову књигу.

(техничко описивање)


Трећа могућност:

Приповедање (нарација)

1. Напиши како је протекао сусрет са писцем у нашој школи.

(сугестивно приповедање)

2. Напиши упутство за коришћење његове књиге. Препусти се машти Wink

(техничко приповедање)