Читање и разумевање прочитаног

Преузми задатке, а одговоре пиши у свесци за домаћи рад.

ЗАДАЦИ