Читање и разумевање прочитаног

РЕД ДО ПРОЗОРА

Čitanje i razumevanje pročitanog 11

Čitanje i razumevanje pročitanog 12

РЕД У СРЕДИНИ

Čitanje i razumevanje pročitanog 13

Čitanje i razumevanje pročitanog 14

РЕД ДО ЗИДА

Čitanje i razumevanje pročitanog 15

Čitanje i razumevanje pročitanog 16

 ↓   ↓   ↓   ↓  ↓

З   А   Д   А   Ц   И

 ↑   ↑   ↑   ↑  ↑