Читање и разумевање прочитаног

Понови градиво о стиловима и начинима изражавања, подсети се врста текстова, а онда у свесци за домаћи задатак одговори на задатке који следе:

1. Прочитај текст и одреди његову сврху.

Мирослављево јеванђеље биће изложено у соби на првом спрату Народног музеја у Београду у току јесени. Према правилима о излагању, дело ће бити доступно грађанима десет дана. Снимање неће бити дозвољено.

Наведени текст:

 • описује;
 • коментарише;
 • дефинише;
 • обавештавa.

2. Прочитај текст и одабери одговор према датом захтеву.

Стање мировања

Премда многи мисле о Јапанцима као народу који много ради, њихов језик има необично велики број глагола који упућују на различите облике доколице: бокето значи зурити  у  празно,  без  мисли  и  покрета;  босабоса  значи  да  седите  ’нако,  не  урадивши оно што се од вас очекује; горогоро је кад трошите време ништа не радећи (укључује и љуљање у лежећем положају); гузугузу значи оклевати, одлагати, или гњавити с послом; а бура-бура значи бесциљно лутати около, гледати околину без одређеног циља пред собом.

(Адам Жако де Боано, Тинго и друге необичне речи с разних страна света)

Аутор овог текста:

 • примерима из језика указује на то да Јапанци нису народ који само много ради;
 • подсмева се необичним јапанским речима које чудно звуче и још чудније се пишу;
 • oбавештава читаоце о навикама Јапанaца кад се одмарају, кад не раде;
 • описује Јапанце као народ који много ради и ретко се одмара.

3. Одреди којим  су  стилом  написани следећи текстови.

 • Пријављивање  за  овогодишњу  сезону  летњих  кампова  код  нас  и  у  свету почело је крајем марта и до сада се, како сазнајемо од организатора у удружењу „Младих истраживача Србије”, пријавило већ 430 младих. Има још око 1.700 слободних места, а пријављивање је отворено до попуне кампова. 
 • Неки  непрелазни  глаголи,  одн.  нека  њихова  ужа  значења,  постајали  су  и  прелазни:  горети  (ватра  гори,  непрел.)  –  горети  угаљ,  горети  свећу  (прел.);  или  су  добиjали,  одн.  појачавали  формалне  ознаке  прелазности,  тј.  стицали  различите акузативске додатке који нису објекатске природе; понекад и обратно, неки прелазни  глаголи постајали су и непрелазни: прећи ливаду (прел.) – прећи (болест је већ прешла,  непрел.), што је далеко ређа појава.   
 • Заштитник  грађана  је  независан  државни  орган  који  штити  права  грађана и  контролише  рад  органа  државне  управе,  органа  надлежног  за  правну  заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења.

4. Прочитај текст. У њему се налазе реченице које по стилу припадају и новинском чланку и енциклопедији. Уочи и препиши реченице које су написане новинарским (публицистичким) стилом.

На  градској  плажи  у  Пириаполису,  недалеко  од  Монтевидеа,  главног  града Уругваја,  пронађена  је  беба  делфина.  Малени  делфин  са  повредама,  за  које  се претпоставља  да  су  нанете  рибарском  мрежом,  насукао  се  на  обалу.  Делфин  је грабљивица. Његов зубни низ прилагођен је плену који лови: врсте са дугим кљуном и много зуба лове рибу, док оне са мање зуба и краћим кљуном радије траже лигње. Пошто су га пронашли, заштитници животне средине су пребацили делфина у резерват.

5. Прочитај одломак из текста преузетог из Политикиног Забавника од 19. 11. 2010.

Рођени у новембру

У истом веку рођени су:

 • спортиста и филозоф;
 • државница и спортиста;
 • сликар и државница;
 • филозоф и сликар.

6. Напиши која два облика казивања препознајеш у наведеном одломку из дела „Јабука на друму” Вељка Петровића.

Ускоро, само на највишим и кртим изданцима остаће нешто јабука, али те, ако  одоле свим искушењима и агресијама оздо, развијаће се све лепше што их буде мање.  Из дана у дан ће сунце претварати њихово јетко зеленило у медено жутило; прво у оно танано раних ливада и шибља а касније у златни сјај липова нектара. Оне као да светле,  као да осветљавају надалеко своју дадиљу која их спасава носећи их изнад себе саме,  али тиме то несрећно дрво само још више намамљује грамжљиве, обесне пролазнике и адраповце.

Облици казивања у наведеном одломку су:

 • нарација;
 • дескрипција;
 • дијалог;
 • монолог.

7. Уочи дијалог у одломку из народне бајке „Златна јабука и девет пауница”.

Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку, која за једну ноћ и уцвета и узре и неко је обере, а никако се није могло дознати ко. Једном стане се цар разговарати са својим синовима:

  − Куда се то дева род с наше јабуке?

На то ће рећи старији син:

  − Ја ћу ноћaс чувати јабуку, да видим ко је бере.

8. Уочи неуметнички текст који је пример за техничко приповедање.

 • Нови број Доситеја доноси вам разоноду са,  чак,  20  квиз-питања!  Часопис  Доситеј  можете  наручити одмах преко школске  библиотеке  и  платити  годишњу претплату у само две рате. Сваке године чекају вас четири примерка овог листа. Пријавите се што пре јер – Доситеј награђује!
 • Упутство за играче квиза: Број учесника квиза није ограничен. Пред вама је 20  питања. Имате 30 минута за решавање задатака. Уз свако питање налазе се три понуђена  одговора. Ваш ће задатак бити да свако питање пажљиво прочитате и заокружите слово  испред тачног одговора. Након истека предвиђеног времена, проверите своје одговоре  према решењу на страни 24. Победник је онај учесник који буде имао највише тачних одговора.
 • Часопис  Доситеј из Горњег  Милановца  намењен  је  неговању  непролазних  националних вредности. Уписан је у регистар средстава јавног информисања под редним  бројем 2.570. Часопис је ослобођен плаћања пореза на промет по члану 32 став 1 тачка 12 Закона о акцизама и порезу на промет.
 • Није било лако да се утврди када се тачно родио Доситеј Обрадовић пошто се  није могло доћи до тачних података. Као године рођења узимају се 1739. и 1740. Зна се да је на крштењу добио име Димитрије и да су му се родитељи звали Ђурађ и Круна.

9. Желећи да задиви уредника дневних новина, младић на пракси је за рубрику Догодило се у нашем граду написао краћи текст о збивању у аутобусу. Међутим, уредник је одбио да објави текст и прекорио га што је писао неодговарајућим функционалним стилом.

У време кад се ружичасти прсти зоре почну да осипају борама, ја попут брзе стреле  улетех у један аутобус моћна стаса и с очима побеснелог бика који је ишао кривудавом  стазом. Одједном осетих, соколовим оком и чулом Индијанца у ратној заседи, присуство  једног младића чији је врат био дужи од врата брзоноге жирафе, а чији је меки филцани  шешир био украшен плетеном траком. Нечисте душе и уста окужених јефтином пастом  за зубе, младић се обрати другом путнику: – Има се утисак, знате, да ме намерно газите  по ногама!

(Рејмон Кено, Стилске вежбе)

Чиме се одликује одбијени текст?

 • устаљеним изразима и реченицама и устаљеним редом речи;
 • наглашеном сликовитошћу коју стварају употребљене стилске фигуре;
 • употребљеним терминима и логичким извођењем закључака;
 • поједностављеним реченицама и скромним избором речи.

10. Прочитај текст и одреди какав став аутор заузима према насилничком понашању младих.

Насиље у школама 

Недавно  је  у  115  школа  спроведено  истраживање  о  насиљу  међу  ученицима. Установљено је да у насилној комуникацији не учествује 71% ученика. Другим речима,  71% ученика нису ни жртве, ни насилници. Значи, нешто више од четвртине испитаних  ученика, тачније 29%, појављује се у „кругу насиља“ било као жртве, било као насилници.  У  улози  жртве  је  21%  од  укупног  броја  испитаних. Неке жртве су истовремено и насилници. У испитиваној групи има 4% таквих ученика. Најчешћи облици насилничког понашања ученика су вређање и исмевање. Такво  понашање ученика наставници углавном толеришу као облик нормалне вршњачке комуникације на школском узрасту. Неки стручњаци, међутим, сматрају да је то проблем и да би требало утицати на такав став наставника.

Аутор овог текста изражава следећи став према насилничком понашању младих:

 • незаинтересован је;
 • уздржан је;
 • забринут је; 
 • бесан је.

11. Одреди облик  казивања  који  је  подвучен  у  одломку  из  приповетке Антона Павловича Чехова „Чиновникова смрт”.

− Ја сам вас испрскао, ваше превасходство… Опростите… Ја… нисам намерно… 

−Ах, којешта… Ја сам већ заборавио, а ви све о томе! – рече генерал, а доња му усна  задрхта  од  нестрпљења.  „Заборавио,  а  у  очима  му  пизма“,  помисли  Червјаков  и подозриво погледа на генерала. „Неће ни да говори. Требало би му објаснити да ја то никако нисам хтео… да је то природни закон, иначе ће помислити да сам хтео пљунути. Сад не мисли, али ће после помислити“.

Подвучени облик казивања је:

 • нарација;
 • монолог;
 • унутрашњи монолог;
 • дијалог.

12. Проучи легенду и дате податке, а затим одговори на постављено питање.

Čitanje i razumevanje pročitanog

Напиши колики је проценат породица у којима је однос према књизи у супротности са читалачким навикама тих породица.

13. Издвој реченицу која указује на то да јунак који приповеда и приповедач у делу нису исто лице.

*** – Ово је твој врт – рече му монах – у ствари, свако би требало да има овакав  врт. Негујем га има већ преко три деценије, откад је твој отац овде завршио. Ми знамо  како се зовеш, јер он те је помињао и засадио овај врт пре но што је нестао и оставио те сирочетом.

(Милорад Павић, Предео сликан чајем)

*** – Али, мислим да је она од тебе сакрила извесне ствари. Свакако веома важне.  Чућеш их сад… Ту ноћ о којој ћу ти сад причати нећу никад заборавити! Сада  у  марту  биће  годину  дана…  Лекар  је  баш  отишао.[...]  Фани,  покушај  да схватиш: у том тренутку мислио сам да је она моја мајка и волео сам је. Били смо сами у кући са једном одвратном болничарком, која је сматрала да сам њен слуга. [...]   Јан за тренутак ућута.

(Клод Кампањ, Збогом, мојих петнаест година)

14. Прочитај одломак из романа „Мој дека је био трешња” Анђеле Нанети и издвој део у ком наратор приповеда у првом лицу.

А сад морам да вам причам о деки. Бака је говорила да је био најлепши мушкарац у селу и како је морала много да се потруди да би га уловила. Можда је бака мало претеривала, јер га је толико волела да се то још видело.

15. Прочитај одломак из романа „Отменост јежа” Мјуриел Барбери. У овом одломку ауторка  је покушала да сликовито опише једну породицу.

Ако хоћете да схватите нашу породицу, само погледајте мачке. Наше две мачке  две су мешине скупе гранулиране хране које немају никакав занимљив однос с људима.  Вуку се од једног до другог троседа, свуда остављају длаке, а нико као да није схватио да  ни  према  коме  не  гаје  ни  најмању  наклоност.  Једина  корист  од  мачака  јесте  што  представљају покретне украсне предмете, што је са интелектуалног гледишта занимљив  концепт, али не може се применити на ове наше, јер им је стомак превише оклембешен.

Да ли је, по вашем мишљењу, породица сликовито представљена у одломку?

      ДА                  НЕ

Образложите одговор позивајући се на текст.


Ако би још да вежбаш, преузми следећи ТЕСТ. Да би дати задаци у њему били урађени, треба да прочиташ пажљиво текст о псима. Верујем да ће ти тај текст бити занимљив.